Energie is wat we gebruiken om ons van allerlei dingen te voorzien. Denk maar aan het licht of je tv, maar ook aan jouw smartphone of computer. Wat uit jouw stopcontact komt is altijd dezelfde energie, ongeacht hoe deze gewonnen is. Dat wil echter niet zeggen dat er geen verschillende soorten energie bestaan. Op die verschillen wordt er in dit artikel dieper ingegaan. Benieuwd? Lees dan zeker verder!

Onderscheid tussen groene en grijze energie

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen twee belangrijke groepen van energie, namelijk de groene en grijze energie. Waarschijnlijk heb je al wel een idee bij het woord ‘groene’ energie. Daar wordt tegenwoordig vaak over gesproken. Het gaat dan over alle bronnen die energie leveren op een milieuvriendelijke manier, zoals windmolens of watercentrales.

Grijze energie is dan weer de energie die komt uit het verbranden van fossiele brandstoffen. Het winnen van deze soort is een pak schadelijke voor het milieu. Dit omdat er heel wat meer CO2 uitstoot aan te pas komt. Daarnaast is het geen eindeloze bron. Ooit zullen deze brandstoffen op raken.

Fossiele energie: wat is het?

Ondertussen weet je al dat fossiele energie een grijze vorm is. Maar wat is het nu precies? Fossiele brandstoffen worden gewonnen uit de grond. Zo zijn er dus meerdere soorten die gebruikt worden. Denk maar aan aardgas, steenkool en aardolie. Dit zijn de klassieke en tot nu toe nog meest gebruikte vormen van energievoorziening.

Kernenergie: wetenschappelijke energiewinning

Waar fossiele brandstoffen al heel lang gebruikt worden, is er door technologische ontwikkelingen een ander vorm van energiewinning gevonden. Dat is de kernenergie. In een kerncentrale wordt de stof uranium gebruikt. Deze stof wordt opgesplitst in twee. Tijdens die splijting deelt een zware, onstabiele atoomkern zich op in twee of zelfs meerdere deeltjes. Bij dat proces komt dan een gigantische hoeveelheid aan energie vrij die gewonnen wordt. Die energie is kernenergie. Natuurlijk is kernenergie niet de meest recente manier van energiewinning. Dat is, zoals hierboven al aangehaald, de groene energie.

Groene energie: de verschillende vormen

Met groene energie zijn we aanbeland op de meest recente vorm van energie creëren. Gebruik van groene stroom is de laatste jaren een grote opmars aan het doen. Veel landen zijn verplicht om bepaalde milieunormen na te leven, waardoor er meer ingezet moet worden op alternatieve manieren van energiewinning.

De meest bekende voorziening van groene stroom is waarschijnlijk de windmolen. Je ziet ze bijna overal staan in het landschap. De wind is hier de energiebron. Zonne-energie is de tweede bekendste groene stroom leveraar. Door middel van zonnepanelen kan het licht opgevangen worden omgezet worden tot stroom.

Verder wordt er ook gebruik gemaakt van iets minder bekende methoden, zoals water energie en biomassa. Stromend water is een natuurlijke vorm van kracht opwekking. Denk maar aan stuwdammen of het gebruik van watermolens. Bij biomassa wordt dan weer gebruik gemaakt van verbranding van hout, plantaardige olie of mest.

Dit zijn dus alle verschillende bronnen van energie die wij momenteel gebruik om iedereen van stroom te voorzien.