Ecologische voetafdruk

Wat is de ecologische voetafdruk?

De ecologische voetafdruk werd in 1992 voor het eerst academisch beschreven door de doctoraatsstudent Mathis Wackernagel onder begeleiding van William Rees. De ecologische voetafdruk wordt gebruikt om de impact van menselijke activiteiten op de natuur te meten. Deze ecologische voetafdruk wordt uitgedrukt in de totale oppervlakte natuur die nodig is om te voorzien in de behoeften van de mens. De oppervlakte omvat zowel voeding, ruimte die nodig is om te voorzien in huizing en transport maar ook de benodigde natuur om de C02 uitstoot te neutraliseren. Het voordeel van deze berekeningsmethode is dat deze mondiale afdruk zowel berekend kan worden in functie van individuen, gemeenschappen maar ook voor specifieke producten. Als er wordt gekeken naar de individuele ecologische voetafdruk wordt de benodigde natuur wordt op basis van de behoeftes op een jaar. Deze zijn immers ook gevoelig aan de seizoenen, zo zullen we (algemeen genomen) gedurende de winter een grotere voetafdruk hebben door de noodzaak om te verwarmen en te verlichten.

De ecologische voetafdruk wordt globaal genomen op twee verschillende manieren uitgedrukt. Enerzijds wordt gebruik gemaakt van de globale hectare per capita (gha) waarbij capita staat voor het aantal inwoners van een gemeenschap of land. Anderzijds wordt ook het aantal benodigde aardes gebruikt om de impact te visualiseren.